Dansk Arbejdsskadeforsikring Agentur A/S er en specialiseret formidler af lovpligtig arbejdsskadeforsikring i Danmark.

Vi arbejder gennem mæglere og agenturer og repræsenterer ét af verdens største forsikringsselskaber: Axa France Vie S.A.

Gennem viden, stabilitet og sikkerhed bidrager vi til, at den danske arbejdsstyrke kan gå trygt på job.

Kontakt os

ERFARING

Vi bruger vores viden til at forbedre sikkerheden for medarbejderne gennem dialog med virksomheden.

ANALYSE

Vi sammenligner erfaringer med markedsdata og sikrer derigennem opmærksomhed på udvikling.

TRANSPARENS

Vi deler vores viden med kunder, formidlere og mæglere. Kun sådan kan vi forbedre indsatser og resultater.

Vi bygger vores forretning på mere end 25 års erfaring fra det danske marked for arbejdsskadeforsikring. I samspil med det solide erfaringsgrundlag er vores arbejde altid baseret på grundig analyse. Det giver vores kunder garanti for kompetent rådgivning.


Vores aktuariat har gennem en årrække ydet bistand til store danske virksomheder og til en stor del af de danske kommuner. Vi lægger vægt på erfaren rådgivning, grundig analyse- og risikoarbejde, skadeforebyggelse og transparens med henblik på at skabe det bedst mulige forsikringsprogram for kunderne.
Vi tror på, at kunden kender sin egen risiko bedst og bistår gerne i dialogen om tiltag, der forbedrer sikkerheden for medarbejderne.

Vi ønsker at tilbyde simple, langsigtede og
lettilgængelige løsninger til markedet”

CEO

Paul Nielsen-Hannerup


Cand.Merc.Jur

Ansvarlig for agenturets Drift, Compliance og IT.

CAO

Per Simon Voldsgaard


Cand.Act

Ansvarlig for Underwriting, Risiko og Lønsomhed

CCO

Søren Fink-Jakobsen


HD

Ansvarlig for Forretningsudvikling, Partnere og Distribution

Dansk Arbejdsskadeforsikring Agentur A/S er stiftet i 2016 med henblik på at skabe en sikker og solid kapacitet på det danske marked for arbejdsskadeforsikring.

Partnerkredsen har i en årrække beskæftiget sig med drift af specialiserede forsikringsløsninger i samarbejde med såvel danske som udenlandske forsikringsselskaber.

Vi fokuserer på at skabe effektive og transparente produkter og processer til gavn for både kunder, formidlere og forsikringsselskaber.

VISION

Vi vil servicere professionelle rådgivere gennem effektive,
individuelle og fleksible løsninger til gavn for de forsikrede.

MISSION

Vi hjælper mennesker med relevante og stabile løsninger.
Det gør vi gennem kompetente medarbejdere og effektive processer.

Axa France Vie S.A.

Axa France Vie S.A. er et livsforsikringsselskab i AXA-koncernen og dermed en del af et af verdens største forsikringsselskaber. AXA har valgt eksklusivt at betjene det danske marked for arbejdsskadeforsikring gennem samarbejdet med Dansk Arbejdsskadeforsikring Agentur A/S.

 

Læs mere

MGEN

MGEN Mutuelle Santé er en fransk forsikringskoncern med speciale i helbredsprodukter. Selskabet er A-rated og en af Europas største udbydere af sundhedsforsikringer herunder hospitalsdrift. MGEN har valgt eksklusivt at betjene det danske marked for arbejdsskadeforsikring gennem samarbejdet med Dansk Arbejdsskadeforsikring Agentur A/S.

 

Læs mere